اتاق فرار

در انبار

در اتاق فرار شما در یک بازی به ظاهر ساده اما در واقعیت پیچیده وارد می شوید. یک اتاق پر از معما که شما بایستی در زمان مشخص معما ها را به کمک هم تیمی های خود حل کنید تا بتوانید به موقع از اتاق خارج شوید.

SHARE

توضیحات

اتاق فرار کیش یا اسکیپ روم یک مجموعه معما محور است و شرکت کنندگان با حل معما ها قادر به خروج از اتاق خواهند شد. خرید بلیط از طریق سامانه رزرو تفریحات جیمبو کیش ارزانتر است

  • مبلغ پرداختی نهایی است و در محل اتاق فرار مبلغ دیگری پرداخت نخواهید کرد.
  • ظرفیت هر سانس 2 تا 6 نفر
  • پذیرش اتاق فرار در هر سانس تا تکمیل ظرفیت بوده و منحصر به یک گروه یا خانواده واحد نمی باشد
  • امکان استفاده از لحظه خرید. (به دلیل محدودیت ظرفیت، از قبل خرید خود را انجام دهید)
  • بدون محدودیت در تعداد خرید.
  • زمان بازی 1 ساعت
x

Theme Settings